Chiều nghiêng, gió lạnh chở thu sang
Nắng héo, lưa thưa ánh nhạt vàng
Mặt nước sương mờ không sóng gợn
Bầu trời mây trắng chẳng buồn tan
Bâng khuâng nhớ lại chiều thu ấy
Nuối tiếc ngày vui lỡ nhịp đàn
Mượn bút thay lời xin lỗi hẹn
Thu về man mác nhớ Nha Trang.


Bài đăng trong tập thơ "Bến hẹn" của CLB Thơ Hoa Đăng trang 59 xuất bản năm 2008.