Qua lỗ ống thông hơi
Biết ngoài kia trăng sáng
Đêm nay là đêm rằm
Trung thu vào tháng tám

Tháng tám vào trung thu
Vui rập rềnh trống ếch
Đó là chuyện đã xa
Nơi gió lùa trang sách

Giờ đây bom Mỹ dội
Từng đoàn B.52
Xục bầu trời trong sáng
Tiếng rung chao đêm dài

Chỉ còn đêm ở lại
Với bầu trời mênh mang
Ống thông hơi thu hẹp
Thành vuông trăng mịn màng

Qua từng tràng bom dậy
Thương các con ở xa:
Trung thu miền sơ tán
Đêm nay có nhớ nhà?


10-1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]