Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/05/2014 10:34

Ngày đó, nơi này thông đã xanh,
(Tưởng như cảnh sắc ẩn trong tranh).
Ba mươi năm lẻ, về thăm lại:
Trẻ mãi nơi này thông đứng canh.

Ý nghĩ bỗng tìm mây trắng bay:
Ba mươi năm nữa, cũng nơi này.
Đồi thông Quảng Tế còn xanh thế,
Không phải là tôi sẽ đến đây!

Tuổi trẻ như thông tiếp tiếp chồi,
Ba mươi năm nữa, đến đây chơi.
Có người bạn đọc nghe thông hát,
Nhẩm lại lời thơ, sẽ gặp tôi.


10-1976
Nguồn: Về một mùa gió thổi (thơ), Xuân Hoàng, NXB Tác phẩm mới, 1983