Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/05/2014 10:59

Đuôi cát, nhìn xa, hoá mũi vàng!
Đảo dềnh như nón giữa trời quang.
Ở đây, Trà Cổ nghiêng tầm gió,
Bãi phẳng lăn tăn bước dạ tràng.

Lưới mới giăng dài xóm ngoại vi,
Nghiêm trang miếu cổ ngả cành si.
Âm dương, ngói dệt hình trăng điệp,
Che tháng năm mòn ngủ đáy mi.

Mấy dải lầu cao phơi nắng biển,
Sớm chiều sóng bạc lượn thênh thang:
Công nhân vùng mỏ miền trên xuống,
Mai lại, lên tầng, chảy suối than.


8-1976
Nguồn: Về một mùa gió thổi (thơ), Xuân Hoàng, NXB Tác phẩm mới, 1983