Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hải Vân (1)

Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2014 14:19

Bao nhiêu đoàn quân từng qua đây?
Lau ào ào reo trong bờ cây
Mây đến, mây đi như ảo ảnh
Biển mờ, biển tỏ dưới tầm tay

Đèo mây hay chính biển mây đây
Hỡi thiên nhiên sao khéo phô bày!
Thế đất hiểm, muôn người khôn địch
Tổ quốc ôm sao đầy vòng tay

Đâu Trấn Hải Đài, đâu vọng lâu?
Mây đi qua ải, bay ngang đầu
Hải Vân quan cũ mờ dâu biển
Chỉ có con tài leo dưới sâu

Và dưới sâu là biển, trắng mây
Lau reo tiếng gió ngang bờ cây
Ơi người dưỡng lộ trong mây núi!
Đã mấy năm rồi anh ở đây?


6-1978

Nguồn: Quãng cách lặng im (thơ), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1984