Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2014 20:33

Ôi, tình yêu, đâu phải ánh trăng xanh
Với những Adam và Eva hiện đại!
Với những tiếng "Chàng", "Nàng" được mạ vàng trở lại
Thành những tiếng "Em" và những tiếng "Anh"

Tôi phản đối đâu, người viết thơ tình
Tôi chỉ muốn cửa tình yêu được mở
Cuộc đời rộng và giàu. Sao chỉ bó
Vaò không gian chật chội của tâm hồn?

Thưa các nhà thơ thích vuố ve mình
Con đường đó, tôi đã qua! Và đã ngán!
Ngọn lửa lớn chỉ dành nhiều ánh sáng
Cho những ai biết cống hiến cho đời

Ngọn lửa ấy sẽ trở thành suối nắng
Cho những người biết sống mà thôi!


29-12-84

Nguồn: Thơ tình (100 bài xonê), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1991