Tên đẹp như là chuyện cổ sơ!
Nga Sơn! Âm hưởng vọng vào thơ:
Có quan tri huyện đi chơi hội,
Cởi áo cho tiên, chẳng hẹn hò.

Hình núi lô xô gợi dáng ngài,
Mênh mông biển cũ hoá mương phai.
Đường lên động tím thơm hương rạ,
Cói tiếp bờ dâu trải bãi dài.

Động cũ không còn dấu vết tiên,
Tích xưa sao vẫn cứ triền miên.
Thần Phù, sóng rút ra xa lắm,
Để núi mang sâu một nỗi niềm.


8-1976

Nguồn: Về một mùa gió thổi (thơ), Xuân Hoàng, NXB Tác phẩm mới, 1983