Đường hai-mươi dẫn ra Phu-la-nhic
Đường mười-hai đi lên Seng-Phang
Đường hăm-tám đổ vào Hướng Hoá
Tự nơi này hội tụ ngã-ba-bom

Ngã-ba-bom chót vót một cây lim
Cột chống trời giữa rừng Lào đứng gió
Ba nhánh cháy chĩa ra ba hướng lửa
Người-chỉ-đường lạ nhất trần gian

Từ gốc cây ngẩng mặt nhìn lên
Bỗng bắt gặp mảnh trời xanh nhuộm đỏ
Có phải rừng xanh vắt trên tuyến lửa
Cho ngã ba này một sắc hồng sen?...


4-1973

Nguồn: Xuân Hoàng, Biển và bờ (thơ), NXB Văn học, 1976