Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2014 08:41

Hình như đã đến mùa xoài
Lời mong hôm trước hoá lời chờ trông
Mùa này, xoài chín nhiều không
Chim muông có đến đùa trong hương muồi
Mỗi khi cẳ một quả mời
Có bao giờ nghĩ thuở xoài còn xanh?

Nhớ về buổi ấy long lanh
Tôi qua đất của xoài xanh rợp vườn
Mỗi cành chở một chùm ươm
Tôi cười: Bao giọt lệ hườm quanh em!
Lệ hườm sẽ chín dần lên
Quanh em là một trời riêng của xoài...

Giờ đây xoài chín trong ngoài
Em xa... Và rặng hương dài cùng xa
Mỗi năm nở một mùa hoa
Mỗi năm quả trĩu một mùa mà thôi
Xoài xanh nay đã chín rồi
Chẳng hay giọt lệ có muồi theo hương?


5-1960

Nguồn: Quãng cách lặng im (thơ), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1984