Biên giới, từ nghe tiếng Lạng Sơn
Chi Lăng là ải trấn Nam Môn
Na Sầm mạn bắc, người qua sợ
Mấy thuở binh đao vó ngựa dồn?

Tổng trấn nơi đây sớm bạc đầu
Giữ đồn? Ngăn giặc? Vợi canh thâu:
Hoả bài cấp báo về kinh ruổi
Núi đá bên đường trắng xoá lau

Tất cả qua rồi! Đây, Lạng Sơn
Táo lê đất núi dịu mùi thơm
Tiếng Sli, tiếng lượn đêm vào chợ
Thêm ấm tình ai mấy dặm đường

Ở đây hoa sữa vương đường phố
Gởi lại Non Tiên một nét chùa
Tô Thị bồng con im dáng đợi
Có buồn không nhỉ nỗi buồn xưa?


12-1974

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]