Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/05/2014 10:23

Mới thấy dừa xa, đã biết làng,
Suối thường trong sáng, bến thường quang.
Ai ra kín nước bên bờ đá,
Để nắng rơi đầy dọc lối sang?


Nguồn: Về một mùa gió thổi (thơ), Xuân Hoàng, NXB Tác phẩm mới, 1983