15.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2014 13:24

Ta đang lao trên sóng nước trập trùng
Ánh nắng dệt sắc cầu vồng của thác
Nhưng ghềnh đá trước mặt ta, doạ nạt
Đang lăm le đòi xé nát con thuyền

Một tay nào! Sào đấy, nắm đi em!
Chớ nên để một mình tôi đứng mũi!
Con thuyền nhỏ lao vào nơi dữ dội
Cánh sào tôi đang hoá một cành cung!

Thêm tay em, thuyền sẽ vững vàng hơn
Những ghềnh đá, thêm mắt người lượng ước
Thác dẫu dữ, thuyền ta rồi sẽ vượt!

Sông qua thác bao giờ mà chẳng đẹp!
Điều đáng nói là cánh sào quyết liệt
Biết mở đường cho ngọn nước lưu thông


8-80

Nguồn: Thơ tình (100 bài xonê), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1991