15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2014 15:08

Ngẩng mặt nhìn lên, mây trắng bay
Đến đây càng thấm hiểu nơi đây
Ở đâu cũng gặp bàn chân Bác
Cũng thấy kim anh nở trắng đầy


11-1974

Bài thơ trên thuộc "Chùm thơ Pác Bó".

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]