Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/06/2014 08:23

Chuyện lạ kỳ có nên nhắc hay không?
Em bé bỏng mà tôi thì già dặn
Tôi khắc khoải mà em thì nhạy cảm
Hai cực đời như hai giá chờ mong

Hai cực đời như hai phía hư không
Thế mà lạ, chúng ta đều tiếp nhận
Cũng như buồm, đi hoài trong khát vọng
Đến một giờ, sẽ hứng trọn vầng trăng

Như mặt trời trong vũ trụ mênh mông
Lúc nào đó sẽ cho ta nguyệt thực
Như sao chổi, bay hoài trong vận tốc
Đến một ngày, xuất hiện, để ta trông

Cũng như có nhà thơ, đầu bạc tóc
Đến khi yêu, bỗng trẻ đẹp vô cùng


16-11-87

Nguồn: Thơ tình (100 bài xonê), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1991