Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/06/2014 13:54

Thư em đến, mong sao rồi có dịp
Tôi lên thăm miền Tây Bắc quê em
"Nhà em vắng. Em chỉ về dịp Tết
Hoa nghệ sau đồi, vàng, trắng thường chen"

Ngoài người Điện Biên, em là bạn đọc
Lên thăm em, tôi tìm lại Điện Biên
Càng hiểu rõ cuộc đời nhiều cung bậc
Sử thi nào chẳng có chuyện đời riêng

Đất nước rộng, góp thu người tứ xứ
Từ miền xuôi, bao số phận lên đây
Sống thanh bạch trên khu đồi mới vỡ
Đào giếng sâu, nuôi lợn lại trồng cây

Em cũng thấy: Làm thơ và cắt cỏ
Để bây giờ, tôi gặp một màu mây


25-9-86

Nguồn: Thơ tình (100 bài xonê), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1991