Tưởng là Huế chẳng có đào phai,
Đi giữa vườn xuân bỗng mỉm cười.
Chắc nhẽ cành đào thời Nguyễn Huệ,
Từ Thăng Long đến, vẫn còn tươi?


Nguồn: Về một mùa gió thổi (thơ), Xuân Hoàng, NXB Tác phẩm mới, 1983