Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 26/06/2005 18:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/10/2005 11:45

Tặng Huy Cận

Với bàn tay ấy ở trong tay,
Tôi đã nguôi quên hận tháng ngày,
Một tối trăng cao gieo mộng tưởng
Vào lòng gió nhẹ thẩn thơ bay.

- Một tối bầu trời đắm sắc mây,
Cây tìm nghiêng xuống nhánh hoa gầy,
Hoa nghiêng xuống cỏ, trong khi cỏ,
Nghiêng xuống làn rêu, một tối đây.

Những lời huyền bí toả lên trăng,
Những ý bao la rủ xuống trần,
Những tiếng ân tình hoa bảo gió,
Gió đào thỏ thẻ bảo hoa xuân.

Bóng chiều đi vụt. Bỗng, đêm nay,
Tôi lại đa mang hận tháng ngày.
Dưới ánh trăng cười, tôi kiếm mãi
Dấu bàn tay ấy ở trên tay.


Nguồn:
1. Tuần báo Phong hoá, số 158, ra ngày 18-10-1935
2. Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004