Mọi lý thuyết đều màu xám - và cây đời vĩnh viễn xanh tươi
Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn nắng cười;
Vĩnh viễn anh yêu em, như yêu sự thật
Và cây đời mãi mãi xanh tươi.

Mãi mãi em ơi
Cây đời trĩu trái,
Gió trong lá mùa thu rồi trở lại
Rì rào đôi ta tình ái muôn đời.

Trong mắt đen em mãi mãi ánh trời
Ngời qua một sợi tóc mây rủ trán.
Mãi mãi môi em nhuỵ đời vô hạn
Và cây đời - ôi! xán lạn xanh tươi[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]