♥♥Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ
 Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích♥♥