33.67
2 bài thơ
Tạo ngày 06/08/2008 07:22 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 12/08/2008 07:24 bởi Vanachi
TỰA
(Của tác giả khi in lần in thứ hai. NXB Văn học 1961)

Mười sáu năm đã đi qua trên bản thơ này, dường như đã bao bọc bản thơ trong một áng sương kỷ niệm. Tác giả có thể nào không cảm ơn cái duyên của văn tự đó rút bài thơ mình từ chỗ cũ đưa sang chỗ hiện giờ...

Các em hiện nay mười sáu tuổi có thể tưởng tượng được không, mối tình đầu với cách mạng thành công, với chính quyền nhân dân ở tại “thành Hoàng Diệu” tức thủ đô Hà Nội, tháng tám 1945, Việt Nam dân chủ cộng hoà năm thứ nhất?
Lòng tiết trinh vui trong tiệc sáng loà
Tình nguyên thuỷ vẫn hãy còn run rẩy...
Ai đã sống những ngày ấy sẽ không bao giờ quên.

Bài thơ Ngọn quốc kỳ đã được làm ra, trong những ngày say sưa tắm ánh sáng thần tiên của cách mạng thành công ấy. Những ngày thứ nhất ấy, tất cả tươi mới…