Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 07/03/2016 13:48 bởi tôn tiền tử
Đây là những bài do nhà thơ Xuân Diệu đích thân chép tay gửi tặng nhà phê bình Hồng Diệu (tên thật là Đỗ Văn Thuận) nhân ngày cưới của ông vào tháng 11-1974. Nhà thơ ghi đề tặng “Chép tặng Đỗ Văn Thuận, Trần Thanh Mai, mừng lễ thành hôn của hai Em”. Tập gồm 10 bài thơ, được Hồng Diệu công bố trong bài “Mười bài thơ chưa in của nhà thơ Xuân Diệu” trên Tạp chí Thơ số 1&2 (tháng 2-2016) sau hơn 40 năm được lưu giữ trong gia đình.