Xuân trần ngẫm cuộc bể dâu
Sương chang, gió táp, mưa ngâu chập chùng!
Bạn ơi! Đừng có đau lòng
Đường lên Thiên cảnh nghìn trùng khó khăn!
                          Lãng tử phi vân: Triệu Minh Hiếu


Từ sanh vạn lộ trình Nhân thế
Ngẫm cuộc đời: Tàn, Bỉ, Thịnh, Suy!