Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2005 19:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/02/2024 18:16

Hoa này là hoa “anh ơi”
Là hoa một buổi đẹp trời, ta đi
Nắm tay trò chuyện thầm thì,
Bỗng nhiên em thốt: “Hoa gì? anh ơi”.

Cây thanh một tán lá cười,
Một vùng hoa nở hồng tươi một vùng.
Sắc đào như thể rung rung,
Toàn cây là một nỗi lòng nở hoa.
Anh tìm tên mãi không ra,
Phải anh đào? Hoặc như là ô môi?

- Biết bao yêu mến trong lời
Thốt kêu hai tiếng từ nơi ruột rà.
Từ rày xin đặt tên hoa:
“Hoa-anh-ơi” - một chiều ta - nở dầy.


17-6-1962

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]