trên danh nghĩa, hoàng cát đối với xuân diệu chỉ đơn thuần là người em trai kết nghĩa, nhưng thực ra, có những lúc xuân diệu đã coi ông là cả cuộc đời...