Em! Anh đi núi về
Ðầu còn ngân gió núi,
Da còn vang nắng ngàn,
Giọng còn pha tiếng suối.

Em! Anh từng bước khẽ
Tay bưng đầy gió hương;
Có cả hoa ngô núi
Lay cờ trong lũng sương;

Có cả hoa chuối rừng
Đỏ loé trên lùm biếc.
Em! anh đi núi về
Gặp mây đèo quấn quít.

Trời xanh trên những đỉnh
Đã bọc cả người anh;
Trên cao nhìn biển núi
Mắt hãy còn say xanh.

Băng cao lại vượt mau
Núi non một tháng trường,
Hôm nay từng bước khẽ
Dìu dặt tới người thương.


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Cung Tiến phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]