Quê người gặp thời tiết tốt,
Hoa vàng biết tìm ở đâu.
Đầu bạc lên cao lười biếng,
Đem tiền đến quán rượu thôi.

tửu tận tình do tại