Epitaph on a tyrant

Perfection, of a kind, was what he was after,
And the poetry he invented was easy to understand;
He knew human folly like the back of his hand,
And was greatly interested in armies and fleets;
When he laughed, respectable senators burst with laughter,
And when he cried the little children died in the streets.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Hoàn thiện, theo cách nào đấy, là điều hắn khát khao
Thứ thi ca hắn tạo ra dễ hiểu làm sao
Hắn biết sự ngu ngốc con người như lưng của bàn tay
Và rất quan tâm tới những binh đoàn và hạm đội;
Khi hắn cười, các nguyên lão đáng kính phá giọng cười to
Và khi hắn khóc, lũ trẻ con gục chết trên đường phố

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Theo phương hoàn hảo cách nào,
Là điều mà hắn khát khao sau này.
Thứ thi ca hắn tạo ra đây,
Rất là dễ hiểu trình bày làm sao.
Ngu si như góc lưng tay,
Binh đoàn hạm đội tháng ngày quan tâm.
Hắn cười, nguyên lão cười lên,
Hắn mà khóc trẻ chết trên phố phường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời