Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- U Tak (2 bài)
- Lee Cho-nyon (1 bài)
- Yi Cho-nyon (1 bài)
- Hye Geun (1 bài)
- Lee Saek (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/10/2020 20:14 bởi hongha83
Woo Thaec 우탁 (1262-1342) tên chữ Hán là Vũ Trác 禹倬, là học giả cuối thời Goryeo, nổi tiếng am tường về bản chất con người và quy luật tự nhiên, ông để lại hai bài sijo thể hiện cái nhìn an nhiên và hóm hỉnh trước tuổi già.