Trên một tay, tôi cầm chiếc gậy
còn tay kia, một nhánh cây gai
Gai nhọn ngăn tuổi già đang đến
gậy dài, dùng đuổi hết tóc sương
Nhưng tóc bạc dường như biết trước
lẩn trốn rồi chẳng sợi nào vuơng!


Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)