Trên xuân sơn, gió đùa thổi tuyết
tuyết tan rồi chẳng biết về đâu
Này gió ơi, ta khẽ khẩn cầu
ngang qua đầu thổi lên mái tóc
Trên đầu ta suơng pha điểm bạc
gió thổi về cho hạt sương tan!


Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)