Dù em như một cánh buồm
Đong đưa về nơi xa thẳm,
Dù em như một cánh chim
Chấp chới bay vào vô tận,
Hay em như dòng cát trắng
Chảy luồn qua kẽ tay anh:
Anh vẫn thấy em rất gần,
Thấy em muôn phần thân thiết!

Dù em muôn trùng sóng biếc
Xô lên, dội xuống người anh,
Hay em như ngọn gió lành
Ào tới cuốn anh vào gió,
Dù em dữ dội giận hờn
Trút lên hồn anh bão tố,
Anh vẫn nâng em trên tay
Với em-anh là biển say...

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé