Bài thơ của ta ơi
trong trường hợp tuyệt vời
em sẽ được đọc một cách chăm chú
được bình, được người đời nhớ lâu

Trong trường hợp tệ hơn
em sẽ chỉ được đọc qua đôi chút

Khả năng thứ ba
dẫu được viết ra
nhưng chỉ lát sau bị vứt vào sọt rác

Em hãy còn cách thứ tư để lựa chọn
biến đi từ khi chưa viết ra
và tự hài lòng lầu bầu với mình một điều gì đó


Nguồn: Thơ chọn lọc Wisława Szymborska (Tạ Minh Châu dịch), NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)