Tất cả -
một từ trâng tráo và cao ngạo
Một từ cần phải được viết trong ngoặc kép
Nó vờ như không bỏ qua bất cứ điều gì
rằng nó tập hợp, bao gồm, chứa đựng và có
Trong khi đó
nó chỉ là một hạt bụi
trong cơn lốc cuồng phong


Nguồn: Thơ chọn lọc Wisława Szymborska (Tạ Minh Châu dịch), NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)