Trong một trăm người
số người biết rõ tất cả
- năm mươi hai người

số không chắc chắn
với từng bước đi của mình
- gần như toàn bộ số còn lại

số sẵn lòng giúp đỡ
nếu như không kéo dài quá lâu
- tận bốn chín người

số luôn tốt
bởi không thể nào khác
- bốn, hoặc là năm người

số dễ khâm phục, không ghen tị
- mười tám người

số luôn sống trong lo sợ
trước ai đó hoặc trước gì đó
- bảy mươi bảy người

số có tài năng, hạnh phúc
- tối đa hơn hai chục người

số không nguy hiểm khi riêng lẻ
nhưng man dại trong đám đông
- chắc chắn hơn một nửa

số khủng khiếp
khi hoàn cảnh ép họ
- tốt nhất không nên biết
ngay cả khi ước chừng

số thông minh sau mất mát
- không nhiều hơn là bao
so với số thông minh sau khi mất mát

số không lấy gì của cuộc sống
ngoài đồ vật
- bốn mươi
dẫu tôi rất muốn lầm

số bị chuột rút, bị đớn đau
không đèn pin trong bóng tối
- tám mươi ba người
sớm hoặc muộn

số đáng để cảm thông
- chín mươi chín

số sẽ chết
- một trăm trên một trăm
Con số cho tới giờ không hề thay đổi


Nguồn:Thơ chọn lọc, Wisława Szymborska, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)