Tôi là viên thuốc an thần
Tôi hoạt động trong nhà ở
tôi tác dụng nơi công sở
tôi đứng ra tranh luận
tôi gắn những chiếc nồi vỡ rất cẩn thận
hãy thử nghiệm tôi
hãy đặt tôi vào lưỡi
hãy nuốt tôi
và uống nước cho trôi

Tôi biết phải làm gì với điều bất hạnh
biết chịu đựng thế nào với tin không vui
tôi biết làm giảm bớt sự bất công
làm sáng tỏ sự thiếu vắng của Chúa trời
chọn chiếc mũ để tang cho hợp
Còn lưỡng lự làm gì
hãy tin vào lòng nhân từ hoá chất

Bạn hãy còn rất trẻ
phải biết tự lo cho cuộc đời mình
có ai đó bảo rằng
cuộc đời cần trải qua táo bạo

Hãy trả lại tôi vực thẳm của tôi
tôi sẽ trải giấc mơ cho bằng vực thẳm
bạn sẽ biết ơn tôi
về bốn bước chân rơi
Hãy bán linh hồn cho tôi
Tay lái buôn khác không thể nào mua nổi

Chẳng có quỷ sứ nào khác nữa bạn ơi


Nguồn: Thơ Wisława Szymborska, NXB Hội nhà văn, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)