Những chú gấu dậm chân theo nhịp nhạc
chú sư tử lao qua những vòng lửa
chú khỉ mặc áo vàng đạp xe
chiếc roi rít lên và vang lên tiếng nhạc
chiếc roi rít lên và mắt thú đung đưa
chú voi nâng cái chai trên đầu
những chú chó thận trọng
đo những bước chân và nhảy múa

Tôi - con người, thấy vô cùng xấu hổ

Ngày hôm đó người ta đã vui đùa rất dở
họ không tiếc những tràng pháo tay dội vang
dẫu cánh tay dài hơn chiếc roi
vẫn hắt rõ bóng mình trên cát


Bài thơ trên được rút từ tập "Vì lẽ này chúng ta đang sống" (1952)
Nguồn: Thơ chọn lọc Wisława Szymborska (Tạ Minh Châu dịch), NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)