Raymonde Dien, một cô gái Pháp
Bằng tuổi những nữ công nhân nhỏ nhắn của chúng ta
Cô đã nằm chắn ngang đường sắt
Chỉ có thể làm việc này với tình yêu bao la

Bằng ngòi bút nào, tôi biết tả thế nào đây?
Khi lát nữa con tàu lao qua vùn vụt
Ở đất nước tôi có biết bao giờ phút
Những cô gái vẫy khăn tiễn người yêu trên ga

Tôi sống ở quê tôi nơi những con tàu
Chở gạch xây những ngôi nhà ngói mới
Còn cô ta ở nơi
Những con tàu chở vội
Xe tăng đi gieo mầm cho cái chết mai sau

Tôi sống ở quê tôi nơi những con tàu
Chở các nhịp cho cây cầu sắp bắc
Còn cô ta ở nơi
Những con tàu mang chết chóc
Tới những xóm làng Việt Nam xa xôi

Raymonde Dien, một cô gái Pháp
Bằng tuổi những nữ công nhân nhỏ nhắn của chúng ta
Cô đã nằm chắn ngang đường sắt
Chỉ có thể làm việc này với tình yêu bao la

Ánh mặt trời loá trên đường ray
con tàu để kịp thời gian lao nhanh về đích
Tấm thân trẻ trung của cô gái Pháp
Lá chắn vững vàng cho cô gái Việt Nam


Nguồn: Thơ Wisława Szymborska, NXB Hội nhà văn, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)