Đừng nhìn xuống giếng đang cạn
Nước bẩn
Trong nước bẩn
khuôn mặt soi vào xám xịt
khuôn mặt soi vào nhợt nhạt
anh chỉ nhận ra một cách lờ mờ

Đừng uống nước từ giếng cạn
Nước bẩn
Trong nước bẩn
dưới đáy ẩn âm thầm thuốc độc:
sự chua chát đáng khinh của bao huyền thoại chết rồi


Nguồn: Thơ Wisława Szymborska, NXB Hội nhà văn, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)