Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi estrange vào 10/04/2008 00:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/07/2014 21:27

Wszelki wypadek

Zdarzyć się mogło.
Zdarzyć się musiało.
Zdarzyło się wcześniej
Zdarzyło się nie tobie.

Później. Bliżej. Dalej.
Ocalałeś, bo byłeś pierwszy.
Ocalałeś, bo byłeś ostatni.
Bo sam. Bo ludzie. Bo w lewo. Bo w prawo.
Bo padał deszcz. Bo padał cień.
Bo panowała słoneczna pogoda.

Na szczęście był tam las.
Na szczęście nie było drzew.
Na szczęście szyna, hak, belka, hamulec,
framuga, zakręt, milimetr, sekunda.
Na szczęście brzytwa pływała po wodzie.

Wskutek, ponieważ, a jednak, pomimo,
co by to było, gdyby ręka, noga,
o krok, o włos
od zbiegu okoliczności.

Więc jesteś? Prosto z uchylonej jeszcze chwili?
Sieć była jednooka, a ty przez to oko?
Nie umiem się nadziwić, namilczeć się temu.
Posłuchaj,
jak mi prędko bije twoje serce.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Nó có thể xảy ra
Nó phải xảy ra
Nó xảy ra trước đó. Sau đó.
Ở gần. Ở xa.
Nó xảy ra, nhưng không phải với bạn.

Bạn được cứu vì bạn không phải người đầu tiên.
Bạn được cứu vì bạn không phải người cuối cùng.
Một mình. Với người khác.
Bên phải. Bên trái.
Vì trời mưa. Vì bóng râm.
Vì ngày nắng.

Bạn may mắn- có một khu rừng
Bạn may mắn- không có một cái cây
Ban may mắn- cái cào, cái móc, xà ngang, phanh thắng,
Rầm cửa, vòng xoắn, nửa phân, tích tắc…

Và bạn ở đây? Vẫn còn chóng mặt
Do một cuộc trốn chạy, hút chết, tạm ngơi?
Một cái lỗ trên lưới và bạn chui lọt?
Tôi không thể bị sốc nhiều hơn.
Nghe kìa,
Tim bạn đang đập trong tôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếng Anh

It could have happened.
It had to happen.
It happened earlier. Later.
Nearer. Farther off.
It happened, but not to you.

You were saved because you were the first.
You were saved because you were the last.
Alone. With others.
On the right. On the left.
Because it was raining. Because of the shade.
Because the day was sunny.
You were in luck - there was a forest.
You were in luck - there were no trees.
You were in luck - a rake, a hook, a beam, a brake,
A jamb, a turn, a quarter-inch, an instant...

So you're here? Still dizzy from
another dodge, close shave, reprieve?
One hole in the net and you slipped through?
I couldn't be more shocked or
speechless.
Listen,
how your heart pounds inside me.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời