Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi estrange vào 25/03/2008 02:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/07/2014 12:34

Możliwości

Wolę kino.
Wolę koty.
Wolę dęby nad Wartą.
Wolę Dickensa od Dostojewskiego.
Wolę siebie lubiącą ludzi
niż siebie kochającą ludzkość.
Wolę mieć w pogotowiu igłę z nitką.
Wolę kolor zielony.
Wolę nie twierdzić,
że rozum jest wszystkiemu winien.
Wolę wyjątki.
Wolę wychodzić wcześniej.
Wolę rozmawiać z lekarzami o czymś innym.
Wolę stare ilustracje w prążki.
Wolę śmieszność pisania wierszy
od śmieszności ich niepisania.
Wolę w miłości rocznice nieokrągłe,
do obchodzenia na co dzień.
Wolę moralistów,
którzy nie obiecują mi nic.
Wolę dobroć przebiegłą od łatwowiernej za bardzo.
Wolę ziemię w cywilu.
Wolę kraje podbite niż podbijające.
Wolę mieć zastrzeżenia.
Wolę piekło chaosu od piekła porządku.
Wolę bajki Grimma od pierwszych stron gazet.
Wolę liście bez kwiatów niż kwiaty bez liści.
Wolę psy z ogonem nie przyciętym.
Wolę oczy jasne, ponieważ mam ciemne.
Wolę szuflady.
Wolę wiele rzeczy, których tu nie wymieniłam,
od wielu również tu nie wymienionych.
Wolę zera luzem
niż ustawione w kolejce do cyfry.
Wolę czas owadzi od gwiezdnego.
Wolę odpukać.
Wolę nie pytać jak długo jeszcze i kiedy.
Wolę brać pod uwagę nawet tę możliwość,
że byt ma swoją rację.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tôi thích phim
Tôi thích mèo
Tôi thích hàng sồi trên phố Warta
Tôi thích Dickens hơn Dostoyevsky
Tôi thích việc tôi thích mọi người hơn là tôi yêu loài người
Tôi thích giữ kim chỉ trong tay, để phòng khi cần tới
Tôi thích màu xanh lá
Tôi không thích tìm một lý do để đổ lỗi cho tất cả.
Tôi thích các ngoại lệ
Tôi thích ra đi sớm
Tôi thích nói chuyện với các bác sĩ
Về những gì không phải bệnh tật
Tôi thích những hình minh họa cũ kỹ
Tôi thích cái việc ngớ ngẩn nhất đời
Là viết ra những bài thơ
Hơn cái việc ngớ ngẩn là không viết thơ
Và khi nói tới chuyện tình yêu
Thì tôi thích những lễ kỷ niệm không theo dịp
Những lễ kỷ niệm diễn ra vào tất cả các ngày.
Tôi thích các nhà đạo đức
Những người chẳng hứa hẹn tôi điều gì
Tôi thích lòng tốt khôn khéo hơn là lòng tốt dại khờ
Tôi thích toàn trái đất này chỉ mặc đồ dân sự
Tôi thích những quốc gia bị chinh phục hơn các quốc gia đi chinh phục
Tôi thích đặt chỗ trước
Tôi thích địa ngục hỗn loạn hơn là địa ngục trật tự
Tôi thích chuyện cổ Grimm hơn là trang nhất tin tức
Tôi thích lá không hoa hơn là hoa không có lá
Tôi thích những con chó không bị tỉa đuôi
Tôi thích những đôi mắt màu sáng
Bởi vì mắt tôi màu tối
Tôi thích những ngăn tủ
Tôi thích nhiều thứ mà tôi sẽ không nói
Thích chúng hơn nhiều thứ khác mà tôi cũng sẽ không nói
Tôi thích những số không thoải mái tự do
Hơn những số không ngay ngắn phẳng phiu
Tôi thích tuổi đời côn trùng hơn tuổi thọ của các vì sao
Tôi thích gõ vào gỗ
Tôi không thích hỏi còn lâu không và khi nào thế
Và tôi thích giữ cho mình một khả năng nào đó
Rằng sự tồn tại trên đời này có lý do của nó

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Stanislaw Baranczak, Clare Cavanagh

Possibilities

I prefer movies.
I prefer cats.
I prefer the oaks along the Warta.
I prefer Dickens to Dostoyevsky.
I prefer myself liking people
to myself loving mankind.
I prefer keeping a needle and thread on hand, just in case.
I prefer the color green.
I prefer not to maintain
that reason is to blame for everything.
I prefer exceptions.
I prefer to leave early.
I prefer talking to doctors about something else.
I prefer the old fine-lined illustrations.
I prefer the absurdity of writing poems
to the absurdity of not writing poems.
I prefer, where love’s concerned, nonspecific anniversaries
that can be celebrated every day.
I prefer moralists
who promise me nothing.
I prefer cunning kindness to the over-trustful kind.
I prefer the earth in civvies.
I prefer conquered to conquering countries.
I prefer having some reservations.
I prefer the hell of chaos to the hell of order.
I prefer Grimms’ fairy tales to the newspapers’ front pages.
I prefer leaves without flowers to flowers without leaves.
I prefer dogs with uncropped tails.
I prefer light eyes, since mine are dark.
I prefer desk drawers.
I prefer many things that I haven’t mentioned here
to many things I’ve also left unsaid.
I prefer zeroes on the loose
to those lined up behind a cipher.
I prefer the time of insects to the time of stars.
I prefer to knock on wood.
I prefer not to ask how much longer and when.
I prefer keeping in mind even the possibility
that existence has its own reason for being.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Takya Đỗ

Tôi thích phim hơn.
Tôi thích mèo hơn.
Tôi thích những cây sồi bên sông Warta hơn.
Tôi thích Dostoyevsky không bằng thích Dickens.
Tôi thích cái tôi yêu mến nhân dân
hơn cái tôi yêu thương nhân loại.
Tôi thích luôn giữ kim chỉ bên mình hơn, để phòng thân.
Tôi thích màu xanh lá hơn.
Tôi thích hơn nếu không cứ khăng khăng,
rằng lý trí phải chịu trách nhiệm về mọi thứ.
Tôi thích những ngoại lệ hơn.
Tôi thích ra đi sớm hơn.
Tôi thích nói với bác sĩ về điều gì đó khác hơn.
Tôi thích hơn những minh hoạ cũ nét phác hoạ thanh mảnh.
Tôi thích cái ngớ ngẩn của việc làm thơ
hơn cái ngớ ngẩn của việc không làm thơ.
Tôi thích hơn, trong tình yêu, những ngày kỉ niệm không tròn năm tháng,
mà ta có thể ăn mừng thường nhật.
Tôi thích những nhà đạo đức học hơn,
họ chẳng hứa hẹn điều gì với tôi hết.
Tôi thích sự tử tế thủ đoạn hơn là sự tử tế quá cả tin.
Tôi thích hơn khi trái đất mặc đồ dân sự.
Tôi thích những nước bị xâm lăng hơn là những nước đi xâm lăng.
Tôi thích hơn khi có vài sự phản đối.
Tôi thích địa ngục hỗn loạn hơn địa ngục trật tự.
Tôi thích truyện cổ Grimm hơn trang nhất của các báo.
Tôi thích lá không hoa hơn là hoa không lá.
Tôi thích những con chó không bị xén tỉa đuôi hơn.
Tôi thích những đôi mắt sáng màu hơn, vì mắt tôi màu tối.
Tôi thích những ngăn kéo tủ hơn.
Tôi thích nhiều thứ mà ở đây tôi không nói,
hơn những thứ mà ở đây tôi cũng không nhắc tới.
Tôi thích những số không đơn lẻ
hơn là những số không được xếp hàng sau những con số.
Tôi thích thời gian của côn trùng hơn thời gian của tinh tú.
Tôi thích gõ lên gỗ hơn.
Tôi thích hơn khi không hỏi khi nào và còn bao lâu nữa.
Tôi thích ghi nhớ cả điều khả thể này hơn,
rằng hiện tồn có lý do riêng của nó.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời