Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Takya Do vào 04/04/2020 20:26

Trzy słowa najdziwniejsze

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość,
pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości.

Kiedy wymawiam słowo Cisza,
niszczę ją.

Kiedy wymawiam słowo Nic,
stwarzam co, co nie mieści się w żadnym niebycie

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Takya Đỗ

Khi tôi phát âm từ Tương lai,
âm tiết đầu tiên đã lui về quá khứ.

Khi tôi phát âm từ Tĩnh lặng,
Tôi phá vỡ tĩnh lặng ấy.

Khi tôi phát âm từ Hư không
Tôi tạo ra cái không hiện diện trong bất kỳ cái không hiện hữu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Stanislaw Baranczak, Clare Cavanagh

The three oddest words

When I pronounce the word Future,
the first syllable already belongs to the past.

When I pronounce the word Silence,
I destroy it.

When I pronounce the word Nothing,
I make something no non-being can hold.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời