Họ đã tồn tại hay không tồn tại
Trên đảo hoặc không trên đảo
Đại dương hay không phải đại dương
đã nuốt họ hoặc không nuốt họ

Liệu đã có ai để mà yêu ai?
Liệu đã có ai để mà gây gổ?
Tất cả đã diễn ra hoặc không gì cả
Ở đó hoặc không hề ở đó

Đã có bảy thành phố
thật vậy không?
Muốn tồn tại vĩnh hằng
Ở đâu bằng chứng?
Họ là những kẻ đần
Không
Họ là những người thông minh
Thật vậy
Họ là những người giả định
Những người đáng ngờ
Những người không lưu danh thiên cổ
Những người không được lấy ra
từ không khí, lửa, nước và đất

Họ không có trong đá
trong một giọt mưa rơi
Họ không thể nghiêm chỉnh
ngồi làm mẫu cho một lời cảnh báo

Một ngôi sao băng đã rơi
Không phải sao băng
Một núi lửa đã phun
Không phải là núi lửa
Có ai đó đã gọi điều gì đó
Chẳng có ai và chẳng gọi gì

Trên cộng trừ Atlantida


Nguồn: Thơ Wisława Szymborska (Tạ Minh Châu dịch), NXB Hội nhà văn, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)