Họ dang tay chạy đến với nhau
khuôn mặt rạng ngời và gọi:
Ôi đã đến! đã đến!
Cả hai
trong những bộ áo quần mùa đông nặng trịch
đội những chiếc mũ ấm
quàng khăn
đi giày da
nhưng đó chỉ là với chúng ta
Bởi với mình - họ trần như nhộng


Nguồn: Thơ chọn lọc Wisława Szymborska (Tạ Minh Châu dịch), NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)