Không hề biết chính xác
đang sống trong thế giới nào
đó là niềm hạnh phúc lớn lao

Có lẽ cần phải tồn tại rất lâu
Dứt khoát phải lâu hơn
thế giới đang tồn tại

ít ra cũng để so sánh
và biết thêm nhiều thế giới khác

Bứt lên khỏi cơ thể
vốn chẳng biết điều chi tốt lành
hạn chế và gây khó dễ
thế nào đây

Vì lợi ích của những công trình nghiên cứu mê say
sự rõ ràng của một bức tranh
và những kết luận cuối cùng
bay lên trên thời gian
ở đó tất cả đều phi nhanh và lốc xoáy

Vì một tương lai như vậy
xin vĩnh biệt các chi tiết
và những gì nhỏ nhoi

Tính ngày trong tuần
có lẽ sẽ là
một việc làm vô nghĩa
Bỏ thư vào thùng
là một trò đùa ngớ ngẩn thời trẻ thơ

Dòng chữ "không dẫm lên cỏ"
là một dòng chữ điên rồ


Nguồn: Thơ Wisława Szymborska (Tạ Minh Châu dịch), NXB Hội nhà văn, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)