Đầu tiên hãy quên bây giờ là mấy giờ
trong vòng một tiếng
hãy làm đều đặn mỗi ngày

sau đó hãy quên hôm nay là thứ mấy
hãy làm đều đặn trong vòng một tuần
rồi hãy quên đất nước bạn đang sống
và luyện tập nó kèm theo bài tập ở trên
trong vòng một tuần
rồi thực hiện chúng cùng lúc
trong vòng một tuần
càng ít giải lao càng tốt

tiếp theo hãy quên đi cách làm phép cộng
hay phép trừ
không có gì khác biệt cả
bạn có thể thay đổi thứ tự
sau một tuần
chúng sẽ giúp bạn
quên luôn cách đếm

quên đi cách đếm
bắt đầu bằng tuổi của bạn
bắt đầu bằng cách đếm ngược
bắt đầu bằng số chẵn
bắt đầu bằng những chữ số La Mã
bắt đầu bằng các phân số của những chữ số La Mã
bắt đầu bằng bảng chữ cái cũ
tiếp tục với bảng chữ cái
cho đến khi mọi thứ liên tục, lần nữa

tiếp tục quên các nguyên tố
bắt đầu với nước
tiếp theo là đất
tăng dần lên lửa

hãy quên lửa