Sonnet 151 (Love is too young to know what conscience is)

Love is too young to know what conscience is;
Yet who knows not, conscience is born of love?
Then, gentle cheater, urge not my amiss,
Lest guilty of my faults thy sweet self prove.
For thou betraying me, I do betray
My nobler part to my gross body’s treason;
My soul doth tell my body that he may
Triumph in love; flesh stays no farther reason,
But rising at thy name, doth point out thee
As his triumphant prize. Proud of this pride,
He is contented thy poor drudge to be,
To stand in thy affairs, fall by thy side.
No want of conscience hold it that I call
Her ‘love,’ for whose dear love I rise and fall.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tình mới chớm lương tâm làm sao biết;
Ai biết tình yêu chẳng có lương tâm?
Kẻ dối gian, đừng khiến tôi sai lầm,
Quyến rũ ngọt ngào cho tôi tội lỗi.
Người phản bội ta, thì ta phản bội
Chính yếu là phản lại xác thân mình;
Linh hồn mình nhắc nhở xác thân mình
Thắng trong tình yêu; lý gì xác thịt,
Nhân danh người, thì chỉ ra lai lịch
Chiến thắng này. Giải thưởng mới thật kiêu,
Thoả lòng trước rời rã của người yêu,
Giữ yên đó, rồi thả người nằm xuống.
Tôi réo gọi lương tâm đừng ép uổng
Tình yêu nàng cho tôi xuống rồi lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Trẻ bấy làm sao để hiểu lương tâm
Lương tâm sanh ra tình ai chẳng hiểu?
Rồi kẻ lừa không nhẹ nhàng hối thúc
Ngọt ngào dỗ tôi chứng tỏ thật nhiều

Vì người phản bội ta, ta mới phản
Phần quý hơn là phản lại thân luôn
Hồn mình bảo xác thân rằng có thể
Thắng ái tình, xác thịt lý gì hơn

Dâng tên mình chỉ mình thấy tên mình
Như thắng giải thường nghe thật tự hào
Rất hài lòng trước nô lệ tội nghiệp
Đứng phía người, ngã xuống cạnh làm sao

Không muốn lương tâm giữ mà tôi gọi
Tình yêu em tôi sa xuống, dậy thôi.


Tiền Giang, 2023
15.00
Trả lời