Tình mới chớm lương tâm làm sao biết;
Ai biết tình yêu chẳng có lương tâm?
Kẻ dối gian, đừng khiến tôi sai lầm,
Quyến rũ ngọt ngào cho tôi tội lỗi.
Người phản bội ta, thì ta phản bội
Chính yếu là phản lại xác thân mình;
Linh hồn mình nhắc nhở xác thân mình
Thắng trong tình yêu; lý gì xác thịt,
Nhân danh người, thì chỉ ra lai lịch
Chiến thắng này. Giải thưởng mới thật kiêu,
Thoả lòng trước rời rã của người yêu,
Giữ yên đó, rồi thả người nằm xuống.
Tôi réo gọi lương tâm đừng ép uổng
Tình yêu nàng cho tôi xuống rồi lên.