Tin rằng, anh không yêu em bằng mắt,
Sẽ nhận ra em ngàn lỗi tỏ tường;
Nhưng trái tim anh yêu vốn bình thường,
Ai bất đồng xin vui lòng đề xướng.
Giai điệu lưỡi em không làm anh sướng,
Mất cảm giác dịu dàng khi chạm trong,
Không nếm, ngửi, để khao khát trông mong
Tiệc tình nào với em đều quạnh quẽ;
Năm trí tuệ, ngũ quan anh có thể
Khuyên trái tim khờ dại phục vụ em,
Ai để cho vẻ đàn ông yếu mềm,
Làm nô lệ cho tim em kiêu hảnh.
Chỉ có bệnh mới không giành phần lợi,
Nàng làm cho tội lỗi ngập thêm đau.