Không phải nỗi sợ của anh, hay tiên đoán
Của các vị tiên tri cả thế giới này
Có thể đoán tương lai ngày tháng
Khi nào tình anh đứt ngang dây…

Nguyệt thực trôi qua không ai nhận thấy
Sống lâu hơn tiên tri giả, đoán sai.
Những thứ mong manh lại thường vững chãi,
Như cành nguyệt quế mãi mãi xanh tươi.

Vậy đó, tình yêu thắm tươi, không chết
Ngan ngát hương thơm trong sương sớm ban mai.
Là thi sỹ anhsống mãi trong những vần thơ da diết.
Những người khác ư, trong mộ ngậm ngùi.

Trong lời thơ anh tượng đài em còn đó,
Vững chãi hơn lăng mộ kia vua chúa.