Tình yêu của tôi không phải là thờ thần tượng.
Không ai gọi người yêu là Chúa của mình
Tất cả những lời hát ngợi ca, tôn vinh
Bao giờ cũng chỉ dành cho Ngài duy nhất.

Hôm nay Ngài dịu dàng, mai dịu dàng hơn nữa.
Không đổi thay trong vẻ tuyệt vời,
Sự tuyệt vời tràn đầy trong thơ tôi.
Tôi sẽ không thay phần điệp khúc.

Đó là:“Trung tín, đẹp tươi, chân thật”.
“Trung tín, đẹp tươi, chân thật”, hát luôn luôn.
Ba chủ đề thống nhất, vô hạn, vô cùng,
Là ý nghĩa, tâm hồn thơ tôi tha thiết.

“Trung tín, đẹp tươi, chân thật”- thường gặp ở ba nơi,
Nhưng trong em chúng hoà quyện, vẹn ngời.